Voionmaa, Vaino

Suomen karjalaisen heimon historia

Voionmaa, Vaino. Suomen karjalaisen heimon historia / Vaino Voionmaa. - Helsinki : Kansanvalistusseura, 1915. – 543 s.

Просмотреть полный текст документа

Содержание:

Обложка1
Титульный лист 7
Sisallys [Содержание]9
Johdanto: Karjalainen heimotutkimus11
I. Karjalaisten vanhimmat heimo-olot19
-- 1. Karjalainen heimo ja sen alue21
---- Suomalaiset muinaisheimot 21
---- Historialliset tiedot mui-naiskarjalaisesta heimosta26
---- Karjalaisen heimoalueen kehitys 30
-- 2. Karjalaisia sukulaitoksia45
---- Yksinkertainen perhe ja aittajarjestelma45
---- Sukusuhteiden yleinen kehitys52
---- Karjalan kihlakunnat57
---- Pokostat61
---- Ayramoiset ja savakot65
---- Muinaiskarjalaisia sukuja69
-- 3. Karjalainen turkiskausi78
---- Metsastys karjalaisilla alueilla78
---- Suomalainen metsastysoikeus83
---- Karjalaiset jousimiehet92
---- Karjalaiset «kiltit»99
II. Kaskikausi107
-- 1. Kaskikauden yleisia oloja109
---- Karjalais-savolainen kaskikausi109
---- Pykalikot113
---- Kaskivuoroviljelys116
---- Yhtiokasket121
---- Yleisia kaskiviljelysoloja 127
-- 2. Kaskioikeus136
-- 3. Kaskikauden koyhalisto: "kirvesmiehet" ja "Populit"150
---- Kirvesmiehet150
---- Karjalais-savolainen tyoyhteiskunta154
---- Populit157
---- Tilaton vaesto160
III. Karjalaisia asutuskysymyksia167
-- 1. Kaskikauden asutus169
---- Itasuomalainen kyla169
---- Kaskikauden asutus yleensa171
-- 2. Karjalaiset suku- ja kylanimet191
---- Sukunimet191
---- Kylanimet198
-- 3. Vanhoista verokirjoista208
---- Savon kantatalot 208
---- Viipurin Karjalan kantatalot 217
---- Kakisalmen Karjalan kantatalot225
---- Savon ja Karjalan "savut"228
---- Osakas-jarjestelma232
-- 4. Valtion vaesto- ja maapolitikka243
---- Uutisasutus243
---- Vaestonsiirrot246
---- Maanluovutukset ja tilain jaot250
---- Kruununtilat254
---- Kaskenpolton jarjestely257
---- Arvioverotus257
IV. Karjalaisia lisia maanomistuksen historiaan271
-- 1. Heimon ja kruunun yliomistus273
---- Heimon yliomistus273
---- Kruunun yliomistus 277
-- 2. Erikoisomistukset286
---- Maan kayttoomistus ja pysyva omistus286
---- Metsastyksen ja kaskiviljelyksen maanomistus287
---- Kalavesien omistus297
---- Nuottakunnat307
---- Niittyjen omistus310
---- Suonomistus322
---- Tervasmetsan omistus324
-- 3. Pelto-omistus330
---- Peltoviljelys yleensa330
---- Lohkojako336
-- 4. Varsinainen maanomistus346
---- Talo-omistus346
---- Kylaomistus350
---- Raja- ja jakolaitos355
---- Loppukatsaus karjalaiseen maanomistukseen361
V. Karjalaisen perheen historia369
-- 1. Karjalainen perintooikeus371
---- Irtain omaisuus ja yksityisomistus371
---- Miesten perimys373
---- Poikain perintooikeus ja isanvalta376
---- Elakeoikeus ja ottopojat377
---- Perheomaisuus ja erojako-oikeus381
---- «Pojan osa» isalla385
-- 2. Karjalaiset suurperheet391
---- Suurperheet Kakisalmen Karjalassa 391
---- Suurperheet Viipurin Karjalassa399
---- Savon historialliset suurperheet407
---- Suurperheet 19. vuosisadalla ja nykyaan409
-- 3. Suurperheen toiminta424
---- Isannyys ja sisallinen jarjestys424
---- Suurperheen tyovoimat; vavyt ja yhtiomiehet433
-- 4. Karjalaiset taloyhtiot441
-- 5. Suurperheen havio453
---- Haviamisliike453
---- Puolesta ja vastaan464
---- Loppukatsaus suurperhelaitokseen Suomessa ja muualla473
-- 6. Naisen asema485
---- Naisten omistus- ja perintooikeus485
---- Kihlat ja «huomenpikari»496
---- «Kapio» ja «myymi»501
---- Myotajaiset ja «lepintolehma»503
---- Vaimon asema avioliitossa507
---- Aitina ja leskiemantana511
Kaytetty kirjallisuus521
Hakemisto537
Обложка552

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Описание документа
Voionmaa, Vaino. Suomen karjalaisen heimon historia / Vaino Voionmaa. - Helsinki : Kansanvalistusseura, 1915. – 543 s. — URL: http://elibrary.petrsu.ru/books/13338 (дата обращения: 30.05.2024)

Copyright: Национальная библиотека Республики Карелия

Место издания: Helsinki

Год издания: 1915